Videoinspiration

Här kommer vi att fylla på med såväl nya som äldre referenser, det som sagts om föreläsningar,kurser som förevarit.

Om du vill lämna en referens som vi får publicera, så gör gärna det på mail: kay.pollak@telia.com

På flikarna här bredvid kan du se några av de referenser som lämnats.