Mina tankar är skapande

Ett spännande faktum:

Varje tanke och fantasi jag har
påverkar min kropp rent fysiskt.

Medicinska undersökningar visar hur tankar och fantasier påverkar salivproduktion, puls, muskelspänning, blodsockernivå, mag- och tarmaktivitet, blodtryck och andning osv.

Om jag dag efter dag fokuserar på en tragisk händelse påverkar det mig fysiologiskt på ett sätt. Tänker jag dagligen istället på en händelse som är glädjerik och härlig, påverkar det min kropp på ett helt annat sätt. Jag påverkar mig själv genom de tankar jag väljer att tänka.

Mina tankar är skapande.

Också de ord jag använder om mig själv är betydelsefulla. Det vi säger eller tänker om oss själva i form av ord bearbetas av vår hjärna och blir till bilder i högra hjärnhalvan. Bilderna lagras i vårt undermedvetna. (Vårt undermedvetna arbetar med just bilder.)

Alla bilder vi bär i vårt undermedvetna påverkar och styr oss.
Säger vi t ex ofta ”Jag kan inte…jag duger inte” så påverkar det vår hälsa och vår förmåga negativt.

Ord, tankar, bilder och fantasier jag har om mig själv har fysiologiska effekter i min kropp.

Det hoppfulla är att vi medvetet kan välja att tänka tankar som påverkar oss på ett gott sätt. Vi kan till och med medvetet välja tankar som motverkar gamla negativa inre bilder.

Det är inte bara hoppfullt att det är så. Det är fantastiskt!

Läs stilla:

Jag kan förändra de inre bilder jag har av mig själv.

Jag ensam väljer mina tankar om mig själv.

Det är på tankens nivå all förändring startar.

Vad jag tänker om mig själv och hur jag ser på mig själv har betydelse. Jag är i den meningen skaparen av mig själv.

Kay